Könyvvitel

A könyvvitel a számvitel része, mely magába foglalja a rendszeres elszámolást, az eszközök és források állományát, ezek változásait értékben, melyeket bizonylatok alapján folyamatosan nyilvántart. A tevékenység során a vállalkozás vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetét alakító gazdasági eseményekről folyamatosan nyilvántartást vezet és az üzleti év végén lezárja.

 

A könyvvitel feladata:

  • az eszközök és források nyitó és záró állományának meghatározása (leltár, mérleg)
  • az eszközök és források változásának folyamatos feljegyzése (folyamatos könyvelés) 
  • megfelelő adatok szolgáltatása: a termelési költségek vizsgálatához (önköltségszámítás), a gazdálkodás eredményének megállapításához (eredmény-kimutatás). 
  • Külső és belső tájékoztatás 
  • Vagyonvédelem 

Formái:

  • kettős könyvvitel: az eszközök és források változásait együtt vizsgálja és jegyzi fel zárt rendszerben
  • egyszeres könyvvitel: pénzforgalmi szemléletű, a pénzügyi realizációs elven alapul, csak a pénzeszközök változásait jegyzi fel (pénztárfőkönyv, naplófőkönyv).


Külső tájékoztatás: piaci szereplők, különböző hatóságok


Belső tájékoztatás: vállalkozás vezetői, alkalmazottak